O NAS

MISJA

Misja jest odpowiedzią na pytanie , po co nasze przedszkole istnieje, jaka jest jego unikalność, co je wyróżnia spośród innych podobnego typu. Misja wyznacza kierunek naszej wędrówki.

DZIECKO BĘDZIE :
Rozumiało i odczuwało nieodpartą potrzebę obcowania z drugim człowiekiem;
Świadome zmian dokonujących się w człowieku związanych z rozwojem i upływającym czasem znało i rozumiało granice swoich zdolności i możliwości w odniesieniu do swoich słabych i mocnych stron;
Wykazywało postawę twórczą w nadawaniu wyrazu swoim emocjom;
Czynnym odbiorcą świata zewnętrznego i dokonujących się w nich zmian

RODZICE BĘDĄ:
Wspomagać , popierać i dążyć do dalszych osiągnięć dzieci i nauczycieli;
Czynnie uczestniczyć w życiu dziecka i przedszkola

PRACOWNICY BĘDĄ:
Doskonalić swoje umiejętności i warsztat pracy;
Wspierać rodziców i dzieci w osiąganiu celu;
Pomagać rodzicom w sprawach trudnych związanych z problemami ich pociech

SYSTEM WARTOŚCI

W życiu każdego człowieka codziennie pojawiają się nowe istotne dla niego wartości co w efekcie daje ogromną ich listę. Należy jednak zdecydować się , które z nich są dla nas najważniejsze i najistotniejsze.

WYTRWAŁOŚĆ

DZIECKO swoje działania doprowadza do końca , jest wytrwałe w swoich postanowieniach.

ODWAGA

DZIECKO nie boi się sięgać po nowe wyzwania , pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

BEZPIECZEŃSTWO

DZIECKO zna swoje miejsce w otaczającym go świecie, zna ten świat i czyhające na niego niebezpieczeństwa

PRZYJAŹŃ

DZIECKO rozumie drugiego człowieka a obcowanie z nim daje mu ogromną radość i wspiera w rozwijaniu własnej osobowości.
Przedszkolowo.pl logo