KADRA

Nasi Nauczyciele

mgr Bożena Adamusińska - dyrektor przedszkola
nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne ,
studia podyplomowe o kierunekach : administracja i zarządzanie oraz zarządzanie oświatą

mgr Ewa Kłosińska - wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany , wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe o kierunku: terapia pedagogiczna

mgr Jolanta Grzesiak
nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne,
studia podyplomowe o kierunkach oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą oraz administracja i zarządzanie

mgr Anna Siuda- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna,
studia podyplomowe o kierunku: oligofrenopedagogika

Teresa Duży – nauczyciel dyplomowany , licencjat z wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, studia podyplomowe o kierunku: terapia pedagogiczna

Dorota Niemczyk – nauczyciel dyplomowany , licencjat z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr Beata Żytyńska - nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne

mgr Marzena Sitek – nauczyciel dyplomowany , wychowanie przedszkolne

mgr Monika Koszutkowska - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

mgr Małgorzata Budziszewska – nauczyciel dyplomowany, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Anna Drabik – katecheta

Ewa Majchrzak - anglista

Nauczycielki w codzienne pracy z dziećmi wspierają:

Elżbieta Niechciał – pomoc nauczycielki
Lucyna Pudełko - pomoc nauczycielki

oraz personel techniczny:

Jadwiga Postrożny
Edyta Jakubowska
Alina Kamińska
Barbara Knop
Katarzyna Szymik

O zaopatrzenie i rozliczenia finansowe dba:

Ewa Antosik - intendent

Pełnowartościowe i pyszne posiłki przygotowują panie pracujące w kuchni:

Urszula Dolniak
Barbara Dziergas
Danuta Wasylowska

O porządek i drobne naprawy oraz wiele innych spraw dba:

Piotr Zadroga

Przedszkolowo.pl logo